Toeslagen Affaire

Echt iets voor de Majesteit de Koning Zelf

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander


Vele (niet-transgender) inwoners/'gelijke gevallen', zijn van iedere vorm van compensatie uitgesloten en door de stichting afgewezen.

Omertà over onze intergenerationele EGI transgender realiteit is daarbij essentieel om de groepsbeledigende stereotyperingen, uitsluiting en armoedeval ten koste van niet-transgender inwoners, met behulp van gender, demografische en etnische profileringen, stiekem voort te zetten zodat niet-transgender inwoners niets boven bijstandsniveau zullen bereiken en nergens in de politiek, cultuur en het openbaar bestuur, ontvankelijk zijn.

Ministerie van Financiën, ministers en staatssecretarissen zijn aan politieke besluitvorming onderhevig.

De EGI superioriteit Non EGI inferioriteit ideologie / moderne slavernij is verboden.

AHB Fiduciary-Principal Vertrouwelijkheid bij Koninklijk Besluit is fundamenteel niet-politiek en gaat van het Aequitas Equity EGI Non EGI CoExist rechtsbeginsel uit namelijk dat onderscheid naar geboorte en afkomst (wel of geen EGI transgender opvoeding) niet geduld wordt.

Echt iets voor de Koning zelf.

Hoge Raad van de Kinderen Non Public
Vincent Zegel
Aequitas Equity Ethios Ordinaal Definitor
EGI Non EGI CoExist

#NoConsent voor het Uitsluiten van Niet Transgender inwoners