Welkom op de website van AHB- Johannes [Rooderkerk] 

Aequitas Equity Ordinale Beneficiair onder Fiduciary-Principal AHB vertrouwelijkheid bij Koninklijk besluitAmendment BRP (P) Minor = Adultus Honoratus Beneficiair AHB ®

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio ®

Canon 2057 en Canon 2124 ACTIEF
Canon 2057
 bepaalt dat elke beheerder of executeur die weigert een Cestui Que (Vie) Trust onmiddellijk te ontbinden wanneer een persoon hun status en bekwaamheid aantoont, schuldig is aan fraude en een fundamentele schending van hun fiduciaire verplichtingen. Dit vereist hun onmiddellijke verwijdering en bestraffing. Deze canon benadrukt het belang van het snel afhandelen van trustzaken wanneer een persoon in aanmerking komt.

Canon 2124 bepaalt dat wanneer een persoon hun bevoegde levende status opnieuw heeft vastgesteld, de Cestui Que (Vie) Trust wettelijk wordt ontbonden. Als gevolg daarvan worden ze weer erkend als begunstigde of hebben ze mogelijk een hogere positie binnen de truststructuur.

De Enige Erfgenaam Beneficiair AHB is niet politiek, Niet commercieel en geen Activist, Autonoom of Soeverein.

De Enige Erfgename is Aequitas Equity Ordinale Beneficiair en daarmee Privaat!


Waarschuwing

De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerde van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerde van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, 'medische' dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn!


De Trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine.  De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden.

Het niet-berusten in de BRP en de CQV door de Beneficiair In Trust, maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.


Het Nederlands recht zelf, in zorgvuldige bewaring

Nederlands recht is geheel onder Color of Law aka 'bij de gratie gods'- onder de schijn van wettelijke rechten en de 12 Presumties / Aannames werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden onder Nederlands recht (Color of Law) opgesteld. Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB onder Color of Law aka 'bij de gratie gods' opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) 'mensen' en 'burger'rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Rooderkerk] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

Directeur Adultus Honoratus Beneficiair

Autograaf:

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved. AHB

BRP minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente Minderjarigen=transgender awareness=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus In Trust.

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved. AHB

BRP minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente Minderjarigen=transgender awareness=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus In Trust.


Director Adultus Honoratus Beneficiary

Autograph:

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved. AHB

BRP minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Vermeend incompetente Personen Minderjarigen=transgender awareness=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus In Trust.

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved. AHB

BRP Minor=Municipality Basic Registration Presumptive incompetent Persons Minors=transgender awareness=Clausula Rebus Sic Stantibus=Hereditary Competence Established=Canon 2057=Canon 2124=Repatriation Birth Trust of the Placent-Origin-Testator=Acknowledgement Beneficiary Adultus Honoratus In Trust.


Rust, Reinheid, Regelmaat en Repeteren was mijn basis als kind. Die basis is een belangrijke basis gezien je het kunt toepassen bij alles wat je doet en met alles en iedereen om je heen.

Leven in liefde, respect en saamhorigheid met elkaar en voor elkaar hoeft geen utopie te zijn.

"Mensen ZIEN als mensen"

Voor elkaar, Met elkaar

"Wie in oprechtheid leeft, zal in waarheid leven"

~ AHB Johannes [Rooderkerk] ~


De Enige Erfgenaam is onder geen enkel beding politiek, commercieel of een activist!

~
Al het land, Al het lucht, Al het Water
is zorgvuldig door de origine aan de Enige Erfgenamen toevertrouwd!

~


Land

Air

Water