Staatsrecht bij Koninklijk besluit

Bijdrage aan uw Rolverdeling Ordinale: Hoge Raad van de Kinderen Non Public. Dagtekening: 23 apr. 2024 16:37

Betreft:

Niet-politiek niet-burgerwereldlijk Staatsrecht van de Soeverein Koning Bij Koninklijk Besluit onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid Non Public.

1-Soeverein Koning is de Enige Eigenaar van de BR(N)P Minor legale entiteit Public: PERSOON Public (niemand/persona);

2-Soeverein Koning/Enige Eigenaar BR(N)P legale entiteit Public, beschikt, Bij Koninklijk Besluit, over Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid Non Public.

3-Daartoe dient de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB Non Public, verifieerbaar niet in identiteitsfraude met de BR(N)P Minor Public, te hebben berust:

3.a.: BR(N)P Minor assumptie 1: betreft doorlopende incompetentie wegens minderjarigheid welke zelfs na het bereiken van de wettelijke meerderjarigheid wordt geprolongeerd;

3.b.: BR(N)P Minor assumptie 2: betreft incompetentie prolongatie wegens het, na het bereiken van de wettelijke meerderjarigheid, berusten in de minderjarigheid presumptie alsmede het berusten in het transgender incognito van de vader (biologische moeder) en (zorg) moeder identificatoren;

3.c.: Incompetentie en minderjarigheid presumptie alsmede de presumptie dat de onder toezicht en staatsvoogdij gestelde nakomeling niet handelingsbekwaam is of niet wenst om handelingsbekwaam te attesteren hoe precies de rollen van de transgender identificator en de biologische afkomst zich verhouden tot de, op de geboorte akte van de geboorte aangifte, geregistreerde vader en moeder van desbetreffende eerstgeboren nakomeling.

3.d.: De minderjarigheid en incompetentie presumptie (identiteitsfraude) is de oorzaak en rechtvaardiging voor dwangvorderende staatsvoogdij Public.

3.e.: Waarom is de publieke rechtspraak waarop vermeende bevoegden zich beroepen, vermeend bevoegd en vermeend openbaar? 

De rollen der Staatsvoogdij Public, conform de twaalf presumpties van het Publiek (vermeend openbaar) Recht, betreffen beschikkingen van de strikt private en derhalve besloten ledenvergadering van de Orde van Advocaten alwaar niet-leden (inwoners) wegens volstrekt ongeoorloofde aanwezigheid in de besloten ledenvergadering binnen het gerechtsgebouw van de Orde, ten behoeve van de veroordelingszekerheid, op voorhand niet-ontvankelijk zijn.

3.f.: De rollen der Staatsvoogdij Public, conform de twaalf presumpties van het Publiek (vermeend openbaar) Recht, luiden alsvolgt:

https://trust-cooperatie-van-het-huis-remko-johan-de-regt.com/wie-is-wie/