In Zorgvuldige bewaring genomen!Het Nederlands recht:

Nederlands recht is geheel onder Color of Law aka 'bij de gratie gods'- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden onder Nederlands recht (Color of Law) opgesteld. Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB onder Color of Law aka 'bij de gratie gods' opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) 'mensen' en 'burger'rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BR(N)P geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Rooderkerk] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

.

Directeur Beneficiair

Autograaf:

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved

BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair In Trust.


Director Beneficiary

Autograph:

By
Johannes Hendrikus Cornelis Narcisse [Rooderkerk]
All Rights Reserved

BRP=Municipality Basic Registration Presumptive Persons=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Hereditary Competence Established=Canon 2057=Canon 2124=Repatriation Birth Trust of the Placent-Origin-Testator=Acknowledgement Beneficiary In Trust


Er zijn nogal wat aanknopingspunten in het openbaar te vinden welke nogal een heel ander beeld geeft over de staat waar Nederland in bevindt.

Als mens zelf ben ik van naturegetrouw volgzaam en dienstbaar voor mijn medemens. Eerlijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid zijn toch wel speerpunten die ik nastreef. Dit is ook het geen wat iedereen van u verwacht.