Natuurrecht


Artikel 2 - Natuurrecht

Canon 291 (koppeling)

De natuurwetten van UCADIA zijn driehonderdzevenenzestig (367) axioma's om fysische wetten te definiëren en te beschrijven die alle elementen in werking stellen vanuit het Ucadia Standard Model of Universal Elements.

Canon 292 (koppeling)
Het axioma van de natuurwetten is afhankelijk van en is volledig in overeenstemming met het EIKOS-taalsysteem om de relaties, eigenschappen en metingen van alle elementen die in werking zijn te definiëren en te beschrijven vanuit het Ucadia Standard Model of Universal Elements.

 

Canon 293 (koppeling)

Een axioma wordt door het EIKOS-taalsysteem gedefinieerd als een geldig IDEE dat gebaseerd is op een of meer SYMMETRISCHE FORMULES met bepaalde veronderstellingen en toepasbaarheid. Een symmetrische formule wordt gedefinieerd als een combinatie van ELEMENTEN gedefinieerd door EIKOS, LOGOS, NUMERICS, UNISET en GEOLEX in een formele FUNCTIE en RELATIE.

Canon 294 (koppeling)

Aangezien het axioma van de natuurwetten betrekking heeft op de fysieke (natuurlijke) wereld, bevatten alle axioma's van het UCA-model ofwel objecten, eigenschappen of beide en zijn ze van toepassing op een bepaald niveau van het universum in hun toepasbaarheid.

Canon 295 (koppeling)

Alle sleutelconcepten, klassen en regels van de natuurwet zijn opgebouwd uit de relatie tussen RELATIES en METING met de rest van de verzameling OBJECTEN en CONCEPTEN die zijn gedefinieerd door het Ucadia-classificatiesysteem, het Ucadia-standaardmodel van universele elementen en het Ucadia-symbolensysteem.

Canon 296 (koppeling)

De totale som van driehonderdzevenenzestig (367) primaire verzamelingen van axioma's van de natuurwetten is voldoende om te voorzien in de volledige weergave van alle mogelijke relaties, eigenschappen, axioma's en wetenschappelijke stellingen van objecten en concepten gedefinieerd in het Ucadia Standard Model of Universal Elements.

Canon 297 (koppeling)

De totale som van wetenschappelijk aanvaarde wiskundige wetten en theorie is opgenomen als deelverzamelingen van de driehonderdzevenenzestig (367) primaire verzamelingen van axioma's van de natuurwetten.

Canon 298 (koppeling)

De Natuurwetten kunnen worden gedefinieerd als een enkel (1) axioma dat bekend staat als de Universele Wet. Bovendien kan het UCA-model worden gedefinieerd als veertien (14) primaire verzamelingen van axioma's of de volledige verzameling van driehonderdzevenenzestig (367) primaire verzamelingen van axioma's. Elk axioma is afhankelijk van het bestaan van ten minste één (1) ander axioma van de SET. Bovendien kan worden aangetoond dat de Universele Wet universele specificiteit en toepasbaarheid heeft op elk niveau van de materie, waardoor de geldigheid ervan als de Universele Wet wordt bewezen.

Canon 299 (koppeling)

Alle natuurwetten kunnen worden onderscheiden en afgeleid van de natuurwetten van UCADIA.


(bron): One-Heaven: Canons - Canonum de lex naturae - Canons van het natuurrecht - Artikel 2 - Natuurrecht (friendware.net) 


Nederlandse vertalingen zijn rechtstreeks genomen van Canonum de lex naturae 

Natuurherstelwet