Geboorte Aangifte

Vestig de erfrechtelijke competentie van uw pasgeborene

 

1 Geboorteaangifte doen is meewerken aan de creatie van de inschrijving Basis Registratie Presumptieve Personen BRP waarbij uw kindje zijn/haar leven lang zal worden onderworpen aan staatsdwang onder schijn van wettelijke rechten (Color of Law) als PERSOON.

"Als je kind is geboren, moet je binnen drie dagen je kind aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand."

3 "Waarom is geboorteaangifte doen verplicht?"

4 "Als je geboorteaangifte doet, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft je kind geen identificatie. Je kunt je kind dan bijvoorbeeld niet verzekeren, en ook niet inschrijven bij scholen."

5 Geboorteaangifte doen is uiteraard weer vermeend verplicht volgens de vermeend bevoegde dwangvorderende niet erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen die uw nakomeling, die de Beneficiair is van zijn/haar eigen geboorte trust van zijn/haar placenta-Origine-Erflater!, van de wieg tot het graf willen onderwerpen aan de wisseltruc met de notatievarianten in hoofdletters.

6 Op de website van Nationale Nederlanden treft u dan ook de volgende 3 commando's aan:

6.1 Doe op tijd aangifte van de geboorte! - lees: draag uw kind binnen 3 dagen over aan de staat!

6.2 Vraag kinderbijslag aan! - lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de dwangvorderende belastingdienst!

6.3 Schrijf je kind bij op je verzekeringen! - lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de uitvinders aller ziekten: de dwangverzekeringen!

7 Sorry; maar met de kennis van nu: wat zijn wij voor een vaders en moeders (al dan niet in transgender incognito) om onze beneficiaire pasgeborene toch weer binnen 3 dagen met wurgcontracten van de staat op te zadelen!

8 Als u uw kindje niet aan een leven vol afpersing, medische dwang (te beginnen met de hielprik en de giftige en gruwelijke kinder injecties!) verminking en intimidatie, "wenst" bloot te stellen, wordt u op voorhand gelijk een boete van het Openbaar Ministerie OM in het vooruitzicht gesteld.

9 Het is niets anders dan perverse dwanguitoefening waarmee je in mafia films en films over misdaad syndicaten wordt overrompeld.

10 Overal waar uw beneficiaire kindje komt, zal het door uw toedoen, verwisseld worden met de PERSOON burger slaaf van de staat.

11 Nergens zal uw kindje als Beneficiair worden gehoord en geëerbiedigd, integendeel: het gaat een leven tegemoet vol negatie, angst, dwang, afpersing, uitbuiting, misleiding, onteigening, armoedeval en fysieke en mentale verminking door de bill gates monsters van de industriële wereld! zodat de staat beneficiair wordt en uw kindje burgerslaaf.

12 Overal waar u met de beste bedoelingen, voor uw kindje regelingen en voorzieningen wilt treffen wordt het als overledene geregistreerd met zijn/haar namen in kapitalen en dat is de notatievariant voor op grafzerken!

13 Met deze wisseltruc in kapitalen bedélen de totaal onbekende, gemaskerde, verklede en vooral: gewetenloze! niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen van de staat, zichzelf en elkaar toe, wat uitsluitend voor u en uw beneficiaire nakomeling bestemd is!

14 Een grotere tragedie dan de geboorte aangifte en de daaruit voortvloeiende exploitaties Basis Registratie Presumptieve Personen BRP en niets en niemand ontziende Cestui Que Vie handel met vóórkennis, is eenvoudigweg niet denkbaar.

15 De Enige Erfgenamen Directeuren Beneficiairs zijn dan wel uitzonderlijk moedig maar eerlijk is eerlijk: ze zijn er kapot van! Wat een onvoorstelbare tragedie en wanstaltigheid wordt er recht voor onze ogen door de demon-cratische BRP en CQV exploitanten, onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) uitgerold!

16 De staat wil uw familieverband kapot en uw Origine uitgewist.

17 Breng daarom alles wat en eenieder die u lief hebt, onder in uw zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie Van het Huis Beneficiair! zodat u de racketeer managers en directeuren van de staat, die u komen duperen en onteigenen in hoofdletters! zèlf als Directeur stevig van repliek kunt dienen.

18 Het OM met zijn boete voor het niet aangeven en overdragen van uw kindje aan de kinder-etende en kind-verhandelende en kind misbruikende staat, is dus het éérste aan de beurt!

19 Maak uw website domein trust-coöperatie-van-het-huis in orde, om de erfrechtelijke competentie van de Directeuren oprichters leden behorend tot uw gezins- en familieverband en de onherroepelijke activatie van Canon 2124 overal kenbaar en zichtbaar te maken.

20. Documenteer aub zèlf en met uw getuigen, op de minuut zorgvuldig de geboorte van uw kindje! En neem de placenta in zorgvuldige bewaring! Informeer u hoe u een klein deel van de placenta kunt conserveren waarvan akte!